28 Σεπ 2008

ἀναντικατάστατα

Μέρα μέ τή μέρα δυστυχῶς συνειδητοποιῶ μέ πόση ἀκρίβεια ἐπιβεβαιώνονται αὐτά πού λέγονταν πρίν χρόνια σέ σχέση μέ τήν ὁλοένα καί μεγαλύτερη ἔλλειψη ἀνθρώπινης ἐπικοινωνίας καί τήν παράλληλη ἀνάπτυξη τῶν διαφόρων τεχνολογικῶν της ὑποκατάστατων -ὅρα internet..-
Πόσο ἠλίθιος ἤμουν τότε πού ὅλα αὐτά τά θεωροῦσα ἁπλῶς 'ἐπιστημονική φαντασία', τή στιγμή πού οἱ τότε κακοί οἰωνοί εἶναι σήμερα μιἀ καθημερινότητα.
Καί ἴσως αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού διάλεξα νά προβάλω στό Watch+Cut γι'αὐτή τήν ἑβδομάδα τή βραβευμένη ταινία μικροῦ μήκους Magma τοῦ Ἰσπανοῦ Vicente Navarro Abad.

Τά λόγια περιττεύουν ὅταν μιλοῦν τά μάτια καί ἡ ἁφή -αἰσθήσεις πού κανένα chat καί κανένα email δέν μπορεῖ νά ἀντικαταστήσει-

Δεῖτε την καί θά καταλάβετε τί ἐννοῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails