22 Δεκ 2008

τσαντισμένα Χριστούγεννα -2


Ὅταν τό 1990 βρέθηκα γιά πρώτη φορά στήν Ἀμβέρσα σέ περιοδεία μαζί μέ τήν Παιδική Νεανική Χορωδία τοῦ Δήμου Ροδίων ἔχοντας προσκληθεῖ ἀπό ἀντίστοιχη φλαμανδική, δέν πίστευα στ'αὐτιά μου ὅταν ὁ ντόπιος ξεναγός μᾶς ἔλεγε οὔτε λίγο οὔτε πολύ ὅτι...Βέλγιο δέν ὑπάρχει. Ἔκτοτε κάθε φορά πού βρίσκομαι στήν πλατεία Δημαρχείου στήν παλιά Ἀμβέρσα βλέποντας τό ἄγαλμα μέ τόν νεαρό ἄνδρα νά ρίχνει ἕνα..χέρι πρός τον νότο, αὐτόματα μοῦ ἔρχονται ἐκείνα τά λόγια στό μυαλό. Ἴσως ἐπειδή ὅσες φορές ἔχει τύχει νά εἶμαι ἐδῶ, πάντοτε τό Βέλγιο ἀντιμετωπίζει ἀκόμα μία κυβερνητική κρίση, ἀκόμα μία φορά οἱ Ἀμβερσιῶτες εἶναι μέσα στά νεύρα, ἀκόμα μία φορά κάτι δέν πάει καλά στό Βασίλειο...

Στά φλαμανδικά ἡ πόλη ὀνομάζεται Antwerpen. Μία λέξη μέ σημασία, ἀφοῦ προέρχεται ἀπό τή φράση "Ant Werpen", ὅπου "ant" σημαίνει "χέρι" καί "werpen" σημαίνει "ρίχνω". Αὐτήν ἀκριβῶς τήν κίνηση ἀναπαριστᾶ τό ἄγαλμα πού σᾶς ἔλεγα προηγουμένως. Καί δέν δίχνει τυχαία προς τόν νότο, πρός τις γαλλόφωνες δηλαδή περιοχές τοῦ Βελγίου, τήν Βαλλωνία. Αἰῶνες έπί αἰώνων διεξαγόταν ἕνας έξαιρετικά βίαιος πόλεμος ἀνάμεσα στούς Φλαμανδούς καί τούς Βαλλώνους, μέ βασικό λόγο...τή γραμματική. Ναί, ὅσο καί νά μή μας ξενίζει ἐμᾶς τούς Ἔλληνες ἡ ὕπαρξη αὐτοῦ πού λέμε "γλωσσικό ζήτημα", τουλάχιστον ἐμεῖς μακρᾶν ἀπείχαμε ἀπό τοῦ νά ξεκληρίζονται οἰκογένειες ἤ νά καίγονται ὁλόκληρες πόλεις στό ὄνομα τῆς σωστῆς γραμματικῆς καί γλώσσας. Ἐδῶ ὄμως συνέβησαν ὅλα αύτά καί ἔτσι -πῶς σέ μᾶς ὑπάρχει π.χ. Νέα Σμύρνη, Νέα Φώκαια κ.λ.π. - ἔτσι κι ἐδῶ ὑπάρχουν δύο πόλεις μέ τό ἴδιο ὄνομα πού μαρτυροῦν βίαιη προσφυγιά -ἡ φλαμανδική Leuven καί ἡ βαλλώνικη Louvain La Neuve (ἡ νέα Λουβαίν) πού προέκυψε ἀπό τούς ἠττημένους γαλλόφωνους πρόσφυγες κάποιες ἐκατοντάδες χρόνια πρίν..

Καί καλά, μετά άπό τόσα χρόνια τό μένος ἀκόμα κρατεῖ;
Δέν ξέρω ἀκριβῶς.
Εἶναι άκόμα ὄμως συζητήσιμο καί κατά καιρούς πάρα πολύ ἐπίκαιρο. Καί αὐτό ἐπειδή οἱ πολίτες αύτῆς τής χώρας άπό τή μιά λίγο δείχνουν νά νοιάζονται τόσο οἱ φλαμανδοί ὅσο καί οι βαλλώνοι γιά τήν τύχη τοῦ ἑνιαίου Βελγίου, άπό τήν ἄλλη ὄμως τόσο περισσότερο τούς νοιάζει νά ἀλλάξουν τό στάτους κβο πού ...κάποτε ἀπό κάποια προηγούμενη ἐνσάρκωση κάποιου ἄλλου Σχεδίου Ἀνάν a-la-Belge τούς ἐπιβλήθηκε. Τά περιθώρια ἐλιγμῶν ἀπό τή φλαμανδική πλευρά ἦταν πάντοτε πολύ περιορισμένα, ἀφού δέν εἴχαν τήν ὑποστήριξη τῆς ὑπερδύναμης Γαλλίας (σέ ἀντίθεση μέ τούς Βαλλώνους) , δέν ἤθελαν νά γίνουν ἁπλά μέρος τῆς Ὁλλανδίας (γιατί κατά τούς φλαμανδούς τά ὁλλανδικά ἤθη παραῆταν καί παραεἶναι ἀκόμα καί σήμερα χαλαρά..), δέν εἴχαν καμμία διάθεση ποτέ νά γίνουν μέρος τῆς Γερμανίας, ὁπότε ἁπλά ἔκαναν μόνοι τους ὅ,τι μποροῦσαν γιά νά διαλυθεῖ αὐτός ὁ γάμος μέ τούς γαλλόφωνους συντοπίτες τους. Ὅλος ὁ ντουνιᾶς ξέρει ὅτι αὐτό τό ζεῦγος δέν τα πάει καλά ἐδῶ καί πολύ καιρό καί μάλιστα μετά τό τέλος τοῦ Β'Παγκοσμίου Πολέμου συζητιόταν σοβαρά νά διαλυθεῖ τό Βασίλειο-Ψευδαίσθηση καί νά δημιουργηθοῦν δύο κράτη ἤ νά προσαρτηθεῖ ὁ νότος στή Γαλλία, νά τελειώνουμε. Ἔτσι ὄμως οἱ γαλλογερμανικές ἰσορροπίες καί ἡ "σοφά" μοιρασμένη Μπενελούξ δέν θά ἦταν πιά τό "μαξιλάρι" πού θά ἀπορροφοῦσε τούς κραδασμούς ἀνάμεσα στά δυό πρωτοπαλίκαρα τῆς Δύσης (Γαλλία/Δυτική Γερμανία).
Κι ἔτσι τό Βέλγιο παρέμεινε "ἀτυχῶς παντρεμένο". Καί σάν νά μήν ἔφταναν ὅλα αύτά, οἱ Βρυξέλλες γίνονται καί ἕδρα τοῦ ΝΑΤΟ , στή συνέχεια γίνονται καί πρωτεύουσα τῆς ΕΟΚ πού μετά ἔγινε Ἕνωση, καί ἄντε τώρα νά γίνει ἡ ἀπαρχή τῆς διάσπασης του Βελγίου ἀκριβῶς μέσα ἀπό τό κέντρο τοῦ Ἑνωτικοῦ Ἰδεώδους τῆς Δύσης.

Ἔκτοτε ἡ τσαντίλα τῶν φλαμανδῶν εἴναι διαρκής, μέ αἰχμή τοῦ δώρατος τίς ἴδιες τίς Βρυξέλλες, ἡ ὁποῖα ένῶ διοικητικά καί ἱστορικά ὑπήρξαν ἀνέκαθεν ἡ πρωτεύουσα τῶν Φλαμανδῶν καί ένῶ τό βελγικό Σύνταγμα αὐτό άκριβῶς ὁρίζει, μέ μία τροποποίηση του Συντάγματος δημιουργήθηκε μία τρίτη διοικητική νησίδα στή χώρα -περικυκλωμένη ἀπό τή Φλαμανδία- , ὀνόματι "Κοινότητα Βρυξελλῶν". Ἡ Κοινότητα λοιπόν αὐτή, ἄν καί ἔχει ἕδρα τή συνταγματικά ἀναγνωρισμένη πρωτεύουσα τῆς φλαμανδόφωνης κοινότητας, εἶναι ταυτόχρονα ἡ ἕδρα τῆς...δίγλωσσης "Κοινότητας τῶν Βρυξελλῶν", ἀποτρελλαίνοντας τά νεύρα τῶν Φλαμανδῶν.

Στό σύγχρονο Βέλγιο ἡ μόνιμη ἐρώτηση εἶναι "what's next", ἀφού εἶναι γεγονός ὅτι πέρασε ἀνεπιστρεπτί ἡ έποχή πού οἱ φλαμανδοί ἔριχναν πέτρες στόν νότο, ὅμως μετά τόν Β'Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα πετᾶνε τό γάντι στούς Βαλλώνους, ἔχοντας ἀναπτυχθεῖ οἰκονομικά καί βιομηχανικά καί ὅλο καί περισσότερο αἰσθάνονται τό βάρος τῆς φορολογίας που καλοῦνται νά πληρώοσυν γιά τούς "φτωχούς γάλλουςτούς νότου", ὅπως ὅλο καί περισσότερο τούς ἀποκαλοῦν. Καί οἱ κρίσεις διαδέχοντάι ἡ μία τήν ἄλλη. Τό 2007 ἡ χώρα εἴχε μείνει χωρίς κυβέρνηση γιά 6 μῆνες γιατί -πῶς νά τό κάνουμε- οἱ δύο κοινότητες δέ γουστάρανε νά κάνουνε χωριό!
Κι ὅταν τελικά κατάφερε νά σχηματισθεῖ κυβέρνηση μέ τον πολλά ὑποσχόμενο Leterme, τόν νεώτερο σέ ἡλικία εὐρωπαῖο πρωθυπουργό, νά'τό σκάνδαλο τῆς Τράπεζας Fortis... Καί τήν πρώτη μέρα πού ἔφτασα, νά'σου ἡ δραματική δήλωση τοῦ Βασιλιά , ὅτι δηλαδή "δέν θά ἀφήσει τό Βέλγιο νά κυλήσει στό χάος".. Καί μαθαίνοντας τίς λεπτομέρειες, πολύ καλά τά εἴπε ὁ ἄνθρωπος, γιατί...ἄλλο νά μιλᾶμε γιά γραμματική καί συντακτικό καί ἄλλο νά πουλᾶμε τή δυνατότερη βελγική Τράπεζα ἐν μία νυκτί , καί μάλιστα νά πουλιέται στήν γαλλική Banque Bationale de Paris χωρίς νά ρωτήσει κανείς τούς πολυπληθεῖς ψηφοφόρους και (κυρίως) φλαμανδούς μικρομετόχους. Καί τό χειρότερο - νά ἀποκαλύπτονται λεπτομέρειες γιά κρυφές ἐπαφές τοῦ πρωθυπουργοῦ μέ ἀνώτερους δικαστικούς, συστήνοντάς τους νά περάσουν ...στό ντούκου τίς προσφυγές τῶν φλαμανδῶν μικρομετόχων.
Τί νά λέμε τώρα...Ἕνας χαμός!
Yves Leterme - τά ἔκανε μαντάρα

Ὁ Leterme παραιτήθηκε, ἡ βρώμικη bon-marché τῆς BNP προφανῶς θά ἀκυρωθεῖ ἀπό τή Γενική Συνέλευση τῶν μικρομετόχων τόν ἐρχόμενο Φεβρουάριο, οἱ Ἀμβερσιῶτες στά καφενεἰα καί στά γκάλλοπ δηλώνουν "ἀγανακτισμένοι πολίτες" καί ἀκόμα καί οἱ μετριοπαθεῖς φλαμανδοί ἀρχίζουν νά μετρᾶνε τό κάθετί στό πολιτικό σύστημα τῆς χώρας.

Τσαντίλας συνέχεια ἐς αὔριον. Tot ziens!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails